Światowi milionerzy liczniejsi i z coraz większym majątkiem

Jak podaje firma Wealth-X, w 2016 roku globalna liczba osób zaliczanych do grona ultra high-net-worth individuals (tych, których majątek wynosi min. 30 milionów dolarów w aktywach płynnych) wzrosła o 3,5%. Obecnie na świecie zamieszkuje 226 450 UHNWI – w tym 550 Polaków. UHNWI dysponują łącznym majątkiem o wartości 27 bilionów dolarów.

Wealth-X to amerykańska firma specjalizująca się w badaniu i gromadzeniu danych na temat zamożności społeczeństwa. Informacje dostarczone przez Wealth-X wykorzystane zostały m.in. w raporcie Luxury Realty Map, opracowanym przez Poland Sotheby’s International Realty.

Z danych tych wynika, że w gronie UHNWI w 2016 roku było 550 zamożnych Polaków. Liczba ta co prawda zmalała wobec danych z roku 2014, kiedy w Polsce było 845 UHNWI, ale powód takiego stanu rzeczy jest prosty – w tym samym czasie znaczącej zmianie uległ kurs dolara. Za amerykańską walutę w 2014 roku płacono 3,16 zł, podczas gdy na przełomie 2016/2017 roku cena dolara była już o około złotówkę wyższa. W efekcie, aby zakwalifikować się do międzynarodowego grona UHNWI nie wystarczy już posiadać 95 milionów złotych majątku, jak w 2014 roku. Teraz trzeba zarządzać przynajmniej 120-125 milionami złotych.

Wartość dolara miała jednak wpływ na ilość UHNWI nie tylko w Polsce. Dzięki wysokiej wartości tej waluty przybyło UHNWI m.in. w USA, Japonii, Indiach i Indonezji, równolegle zmniejszyła się natomiast ilość UHNWI w UK, Rosji, Meksyku i Brazylii. Tym samym Stany Zjednoczone utrzymały najwyższą pozycję w rankingu wg ilości UHNWI, a Nowy Jork umocnił się jako lider wśród miast o największej ilości UHNWI na świecie.

Z raportu wynika, że kobiety zaliczane do grona UHNWI są o ok. 12 lat młodsze od średniej całej grupy. Ich liczba jest jednak niezbyt pokaźna – stanowią zaledwie 13% całej populacji, przy czym w większości fortunę, którą aktualnie dysponują, odziedziczyły po swoich bogatych przodkach. Millenialsi, czyli osoby urodzone pomiędzy 1980 a 1995 rokiem są jeszcze słabiej reprezentowani w gronie UHNWI, ponieważ stanowią zaledwie 3,2% populacji. Uznawani są jednak za bardzo wpływową grupę – niewątpliwie również ze względu na to, że aż 2/3 z nich dorobiło się swojego majątku samodzielnie. 

Najbogatsi największą część swojego majątku posiadają w płynnych aktywach. Wynoszą one łącznie $9.6 bilionów, stanowiąc 35,4% całej ich fortuny. Pozostałe ok. 65% stanowią m.in. akcje, nieruchomości oraz różnego rodzaju dobra luksusowe. W ciągu ostatnich kilku lat UHNWI w znaczący sposób zmienili jednak model zarządzania swoim majątkiem. Wpłynął na to dynamiczny postęp technologiczny, rosnący popyt na luksus bardziej związany z doświadczaniem niż z posiadaniem oraz rosnące zaangażowanie osób zamożnych w działalność filantropijną. Osoby zamożne są także coraz bardziej przychylne sektorom nienastawionym bezpośrednio na generowanie przychodu. 

Przewiduje się, że liczba UHNWI będzie wzrastać co najmniej przez kolejne pięć lat, a wraz z nią będzie rósł rynek zbytu dla wszelkiego rodzaju dóbr luksusowych. Mimo niezbyt stabilnej sytuacji geopolitycznej na świecie prognozy wskazują, że ilość UHNWI do 2021 roku wzrośnie do 299 000 osób. Oznacza to wzrost o 72.550 osoby w porównaniu z 2016 r. Szacuje się również, że ich fortuna do tego czasu wynosić będzie łącznie 35,7 bilionów dolarów, co oznacza kolejne 8,7 bilionów nowo utworzonego majątku w ciągu najbliższych pięciu lat. Z punktu widzenia geopolitycznego istotne jest również, że z czasem ilość osób zaliczanych do grona UHNWI będzie rozkładać się coraz bardziej równomiernie na różne regiony świata. 

Zauważalna jest jednak istotna zmiana w podejściu UHNWI do pojęcia luksusu. Współcześnie osoby zamożne chętnie płacą za możliwość przeżywania wyjątkowych chwil. Cenią sobie wolny czas i chętnie korzystają z możliwości spędzania go w taki sposób, na jaki mają ochotę. Dlatego też coraz częściej nabywając dobra luksusowe myślą o nich w kontekście wyjątkowego doświadczenia czy realizacji swoich – nierzadko bardzo odważnych – marzeń. Nie oznacza to, że zamożni zupełnie przestają interesować się dobrami luksusowymi w tradycyjnym rozumieniu, takimi jak jachty czy prywatne samoloty. Natomiast z pewnością ich zakup już teraz motywowany innymi czynnikami, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu.

- Biuro Prasowe, Poland Sotheby's International Realty