Zadatek liczony w setkach tysięcy złotych (część III)

W ostatnim artykule z tej serii przybliżone zostanie jedno z rozwiązań służących zabezpieczeniu zapłaty ceny nieruchomości, tj. depozyt notarialny. Strony umowy przedwstępnej mogą postanowić, że pozostała do zapłaty kwota ma zostać wypłacona z depozytu notarialnego dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości nawet wówczas, gdy uprzednio otrzymał on już zadatek.

Przeczytaj artykuł

Light Legal Reading

W ostatnim artykule z tej serii przybliżone zostanie jedno z rozwiązań służących zabezpieczeniu zapłaty ceny nieruchomości, tj. depozyt notarialny. Strony umowy przedwstępnej mogą postanowić, że pozostała do zapłaty kwota ma zostać wypłacona [...]

Przeczytaj artykuł
21-03-2019

Zadatek liczony w setkach tysięcy złotych (część III)

Zatrzymać zadatek, czy też żądać zapłaty sumy dwukrotnie wyższej, można tylko wówczas, gdy całkowita i wyłączna odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania leży po stronie dłużnika. Jeśli odpowiedzialność ta spoczywałaby po części [...]

Przeczytaj artykuł
21-03-2019

Zadatek liczony w setkach tysięcy złotych (część II)

Przyjmuje się zwyczajowo, że zadatek przy sprzedaży nieruchomości wynosi 10% ceny. Jeśli jednak przedmiotem transakcji jest nieruchomość warta kilka milionów złotych, to kilku- czy kilkunastoprocentowy zadatek wyniesie aż kilkaset tysięcy [...]

Przeczytaj artykuł
21-03-2019

Zadatek liczony w setkach tysięcy złotych (część I)

Działalność funduszy inwestycyjnych nieruchomości ma w Polsce dość krótkie tradycje, a zdecydowanie większą popularnością wciąż cieszy się inwestowanie bezpośrednie, czyli najczęściej zakup i najem nieruchomości. Generalną zasadą [...]

Przeczytaj artykuł
25-02-2019

Inwestowanie w nieruchomości: przegląd dostępnych rozwiązań prawnych

Pośrednie inwestowanie w nieruchomości to inwestowanie kapitału bez nabywania praw do nieruchomości, czyli zakup akcji lub udziałów podmiotów inwestujących w ramach tego rynku. Fundusze typu REIT za sprzedane udziałowcom akcje inwestują zgromadzony [...]

Przeczytaj artykuł
12-02-2019

Inwestowanie w nieruchomości: fundusze typu REIT

[...]

Przeczytaj artykuł
29-01-2019

Inwestowanie w nieruchomości: podstawy prawne

Zdarza się, że pewne terminy przewidziane w polskich przepisach nie mają swoich angielskich odpowiedników, ponieważ prawo zwyczajowe pewnych instytucji w ogóle nie przewiduje.

Przeczytaj artykuł
05-10-2018

Język w transgranicznym obrocie nieruchomościami (część III)

Mówiąc o języku w kontekście obrotu transgranicznego warto też wspomnieć o poświadczaniu i legalizacji dokumentów. Czyni się to po to, by móc się nimi posługiwać za granicą.

Przeczytaj artykuł
26-09-2018

Język w transgranicznym obrocie nieruchomościami (część II)

Każde państwo samodzielnie reguluje kwestie obrotu nieruchomościami. Próżno szukać w tym obszarze regulacji prawa międzynarodowego, które ujednolicałyby czy harmonizowały zasady nabywania nieruchomości. Globalną różnorodność [...]

Przeczytaj artykuł
19-09-2018

Język w transgranicznym obrocie nieruchomościami (część I)

O najwyższych cenach nieruchomości można zazwyczaj usłyszeć tylko przy okazji pojedynczych, nagłośnionych ofert czy transakcji. Raportów o tematyce nieruchomościowej pojawia się coraz więcej, ale tylko nieliczne odnoszą się wprost do segmentu [...]

Przeczytaj artykuł
30-07-2018

Cena nieruchomości: regulacje i praktyka w Polsce i USA (część III)

Postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości to wycena nieruchomości. Sporządzona na piśmie przez rzeczoznawcę majątkowego opinia o wartości nieruchomości przybiera formę operatu szacunkowego.

Przeczytaj artykuł
29-06-2018

Cena nieruchomości: regulacje i praktyka w Polsce i USA (część II)

Przedmiotem tego i kolejnych artykułów będzie cena apartamentów: ofertowa, rynkowa, transakcyjna, cena w wymiarze prawnym i czynniki determinujące cenę. Pod takim kątem zestawione zostaną ogólne regulacje i praktyka obrotu w Polsce i [...]

Przeczytaj artykuł
14-06-2018

Cena nieruchomości: regulacje i praktyka w Polsce i USA (część I)

Spadek potencjału sukcesyjnego jest widoczny zwłaszcza w firmach związanych z nieruchomościami. Często wymagają one obecności, osobistego zaangażowania i zarządzania na miejscu, przez co mobilność potencjalnych sukcesorów zostaje ograniczona. [...]

Przeczytaj artykuł
06-12-2017

Biznes rodzinny skoncentrowany wokół nieruchomości (część III)

Zdarza się, że różnice międzygeneracyjne i rozbieżne wizje na przyszłość popychają nestora w kierunku wydawania szczegółowych dyspozycji co do nieruchomości. Mogą one polegać na tym, aby sukcesorzy powstrzymali się od zbycia nieruchomości [...]

Przeczytaj artykuł
10-11-2017

Biznes rodzinny skoncentrowany wokół nieruchomości (część II)

Spośród wszystkich firm rodzinnych szczególne przywiązanie do miejsca i regionu dotyczy biznesów, których sercem są nieruchomości. Często są to posiadłości rodowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Za firmami rodzinnymi [...]

Przeczytaj artykuł
19-10-2017

Biznes rodzinny skoncentrowany wokół nieruchomości (część I)

W doktrynie prawa autorskiego można się spotkać z poglądem, że przedmiotem prawa autorskiego nie jest każda jedna nieruchomość czy też jej projekt, bo nie każdy nosi cechy twórcze. Tych unikatowych, wyróżniających się, jest niewiele. [...]

Przeczytaj artykuł
28-06-2017

Kiedy nieruchomość jest dziełem architektonicznym to…

Nabycie nieruchomości z zamiarem dostosowania do własnych, indywidualnych potrzeb, może wiązać się z jej przebudową. Aby bez przeszkód zrealizować ten cel nowi właściciele zastrzegają sobie pewne uprawnienia do projektu – z zakresu prawa [...]

Przeczytaj artykuł
31-05-2017

Oryginalna, unikalna, wyjątkowa… jak chronić niepowtarzalność nieruchomości?

Dążenie do otaczania się luksusowymi przedmiotami, dziełami sztuki, i takie też podejście do przestrzeni i nieruchomości, towarzyszyło ludziom zamożnym od stuleci. W tym i kolejnych artykułach mowa będzie o współczesnych narzędziach prawnych [...]

Przeczytaj artykuł
12-05-2017

Przepis na utwór architektoniczny - sztuka, technika i prawo

Nowoczesność w obrocie nieruchomościami kojarzy się przede wszystkim z rozwiązaniami technicznymi w zakresie promocji i marketingu. Filmy o nieruchomościach nagrywa się przy użyciu drona, aby zaprezentować atuty otoczenia i panoramę, a wirtualne spacery [...]

Przeczytaj artykuł
02-03-2017

Transgraniczny obrót nieruchomościami na miarę XXI wieku

Prawo własności to domena poszczególnych państw. Tym bardziej dotyczy to nieruchomości, z uwagi na ich integralność z terytorium danego kraju. Ile państw tyle obowiązujących porządków prawnych – również z perspektywy nabywania [...]

Przeczytaj artykuł
14-01-2017

Międzynarodowe inicjatywy eliminowania barier na rynku nieruchomości

Z roku na rok wzrasta liczba dokumentów, które można uzyskać on-line. Od ręki, bez konieczności wizyty i oczekiwania w urzędzie czy w sądzie. Internet pozwala przekraczać granice, a umożliwiając dostęp do elektronicznych rejestrów [...]

Przeczytaj artykuł
30-12-2016

Co kryje Rejestr Nieruchomości Jej Królewskiej Mości? Czyli o katastrach w Europie

LIGHT LEGAL READING – o prawie w nieruchomościach z obniżoną zawartością prawniczego żargonu. Od praw autorskich w architekturze, przez zabytki i posiadłości, wokół których skoncentrowany jest biznes rodzinny, porównania rozwiązań prawnych w innych krajach, transakcje transgraniczne, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, aż po eliminowanie barier językowych oraz nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne. Blog Poland Sotheby’s International Realty z gościnnym udziałem ekspertów nie tylko z branży prawniczej.